Η ταχύτητά σας στο Internet είναι
0
* Το δίκτυό σας είναι ασταθές. Αυτός ο αριθμός είναι η εκτίμησή μας, αλλά η πραγματική απόδοση του δικτύου μπορεί να διαφέρει
* Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στους διακομιστές μας για εκτέλεση του ελέγχου. Μπορεί να μην είστε συνδεδεμένοι στο Internet
 
Καθυστερήσεις
Χωρίς φόρτωση
0 ms
Με φόρτωση
0 ms
Μεταφόρτωση
Ταχύτητα
0 Mbps
Πρόγραμμα-πελάτης         
Διακομιστής/ές
Ρυθμίσεις 0MB
0MB
Παράλληλες συνδέσεις
Ελάχ.: Μέγ.:
Διάρκεια τεστ (δευτερόλεπτα)
Ελάχ.: Μέγ.: