ความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณคือ
0
* เครือข่ายของคุณไม่เสถียร ตัวเลขนี้แสดงค่าที่เป็นการประมาณ แต่ประสิทธิภาพของเครือข่ายที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันออกไป
* ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อดำเนินการทดสอบ คุณอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่
 
เปรียบเทียบใน speedtest.net