Η ταχύτητά σας στο Internet είναι
0
* Το δίκτυό σας είναι ασταθές. Αυτός ο αριθμός είναι η εκτίμησή μας, αλλά η πραγματική απόδοση του δικτύου μπορεί να διαφέρει
* Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στους διακομιστές μας για εκτέλεση του ελέγχου. Μπορεί να μην είστε συνδεδεμένοι στο Internet
 
Σύγκριση στο speedtest.net