מהירות האינטרנט שלך היא
0
* הרשת שלך אינה יציבה. מספר זה מייצג את ההערכה שלנו, אך ביצועי הרשת בפועל עשויים להשתנות
* לא הצלחת להתחבר לשרתים שלנו כדי לבצע את הבדיקה. ייתכן שאינך מחובר לאינטרנט
 
השווה speedtest.net