מהירות האינטרנט שלך היא
0
* הרשת שלך אינה יציבה. מספר זה מייצג את ההערכה שלנו, אך ביצועי הרשת בפועל עשויים להשתנות
* לא הצלחת להתחבר לשרתים שלנו כדי לבצע את הבדיקה. ייתכן שאינך מחובר לאינטרנט
 
השהיה
ללא תעבורה
0 ms
עם תעבורה
0 ms
העלאה
מהירות
0 Mbps
לקוח         
שרת(ים)
הגדרות 0MB
0MB
חיבורים מקבילים
מינימום: מקסימום:
משך הבדיקה (שניות)
מינימום: מקסימום: