ความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณคือ
0
* เครือข่ายของคุณไม่เสถียร ตัวเลขนี้แสดงค่าที่เป็นการประมาณ แต่ประสิทธิภาพของเครือข่ายที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันออกไป
* ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อดำเนินการทดสอบ คุณอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่
 
ระยะเวลาการวัด
แบบถ่ายข้อมูลออก
0 ms
แบบรับข้อมูลเข้า
0 ms
การอัปโหลด
ความเร็ว
0 Mbps
ผู้รับข้อมูล         
เซิร์ฟเวอร์
การตั้งค่า 0MB
0MB
การเชื่อมต่อขนาน
ต่ำสุด: สูงสุด:
ระยะเวลาทดสอบ (วินาที)
ต่ำสุด: สูงสุด: